Почитувани студенти,

На ден 26.11.2021 година ќе бидат спроведени студентски избори за членови и претседател на Студентско собрание на сите 5 факултети на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“. Сите активни студенти на МСУ ќе имаат можност да гласаат онлајн, со тоа што гласањето ќе биде овозможено од 00.01 часот и ќе трае до 23.59 часот следниот ден на следниве линкови:

За да можат да гласаат, студентите треба да се најават со нивното корисничко име на Е-учење. Во спротивно, гласањето нема да биде возможно.

Во прилог доставуваме листа на кандидати:


На Факултетот за економија и организација на претприемништво за членови на Студентско собрание се кандидирани следните студенти:

 1. Назим Азуровиќ
 2. Јован Василевски
 3. Ивона Димовска
 4. Евгенија Ѓорѓиовска
 5. Ирена Маџгаљ
 6. Инес Петровска
 7. Валентина Спасова
 8. Ивана Стефановска
 9. Марија Стојановска
 10. Филип Стојковски
 11. Коте Тасевски
 12. Сани Реџепов
 13. Валентин Крстески

За претседател на Студентско собрание на Факултетот за економија и организација на претприемништво се кандидирани следните студенти:

 1. Селма Бегани
 2. Мерима Кицара
 3. Димитар Тунџов
 4. Сара Реџепова

На Факултетот за психологија за членови на Студентско собрание се кандидирани следните студенти:

 1. Крсте Димчев
 2. Наталија Манева
 3. Марија Мишкова
 4. Анастасија Панова
 5. Стефанија Павловска
 6. Памела Ристова
 7. Пепита Ристова
 8. Дона Шалевска
 9. Софија Радончиќ

За претседател на Студентско собрание на Факултетот за психологија се кандидирани следните студенти:

 1. Амела Мемиш Апостоловска
 2. Мартин Димоски
 3. Софија Радончиќ

На Факултетот за информатика за членови на Студентско собрание се кандидирани следните студенти:

 1. Даниел Арсов
 2. Томислав Бундалевски
 3. Антонио Гарпов
 4. Филип Нешевски
 5. Марко Филиповски

За претседател на Студентско собрание на Факултетот за информатика се кандидирани следните студенти:

 1. Маја Маријана Панајотова

На Факултетот за безбедносно инженерство за членови на Студентско собрание се кандидирани следните студенти:

 1. Марија Бундалевска
 2. Филип Лакоски
 3. Ива Нанева
 4. Иван Николовски
 5. Јане Пуцакоски
 6. Андреј Србиноски
 7. Марко Талевски
 8. Љупка Стаменковска
 9. Ивона Стевановска Данева

За претседател на Студентско собрание на Факултетот за безбедносно инженерство се кандидирани следните студенти:

 1. Марија Бундалевска
 2. Филип Ликоски
 3. Ива Нанева
 4. Иван Николовски
 5. Јане Пуцакоски
 6. Андреј Србиноски
 7. Марко Талевски

На Факултетот за правни науки за членови на Студентско собрание се кандидирани следните студенти:

 1. Сара Здравеска
 2. Ивана Јорданова
 3. Клара Лозаноска
 4. Анабела Николова
 5. Бојан Стефановиќ
 6. Ивица Чулар
 7. Симона Јовева

За претседател на Студентско собрание на Факултетот за правни науки се кандидирани следните студенти:

 1. Милена Анастасова
 2. Јована Денковска
 3. Стефан Ѓиноски
 4. Ивана Јорданова
 5. Клара Лозаноска
 6. Анабела Николова
 7. Бојан Стефановиќ