_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Априлска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за презакажани предавања – проф. Лидија Јолеска Буреска

Се известуваат сите студенти на Факултетот за технички науки и информатика, насока Безбедност при работа

Известување за термин за испит – проф. Емилија Стевановска

Се извесуваат сите студенти на Факултетот за економија и ОП – втор циклус на студии

Известување за термин за испит – проф. Хаџиб Салкич

Се известуваат сите студенти на Факултетот за информатика дека испитите кај проф. Хаџиб Салкич за

Известување за промена во термин за полагање – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти дека испитите кај проф. Самоил Малчески во кампус Свети Николе закажани

Известување за термин за предавања – проф. Ана Чучкова

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија – кампус Свети Николе дека проф. Ана

Известување за термини за предавања – проф. Милена Спасовска

Се известуваат сите студенти дека предавањата по предметот Психологија на бизнис ќе се одржат во