_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Јунска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за промена во термин за испит – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти на кампус Битола дека закажаните испити кај проф. Самоил Малчески за

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за правни науки СООПШТЕНИЕ   Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Севим Ајазовска

Известување за внесување на оцени во индекс – проф. Емилија Ицоска – кампус Битола

Се известуваат сите студенти на Факултетот за правни науки дека внесувањето на оцени во индекс

Известување за внесување на оцени во индекс – проф. Емилија Ицоска – кампус Свети Николе

Се известуваат сите студенти на Факултетот за правни науки дека внесувањето на оцени во индекс

Известување за промена во термин за испит – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти на кампус Свети Николе дека закажаните испити кај проф. Самоил Малчески

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултет за економија и ОП СООПШТЕНИЕ Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Зоки Филипов