Огласна табла

распоред на предавања

Литература

_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Упатство за електронска пријава за испит за Априлска сесија 2021

Почитувани студенти, пријавувањето на испитите за Априлската сесија ќе се одвива целосно електронски преку системот

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за Економија и организација на претприемништво С О О П Ш Т Е Н

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за Економија и организација на претприемништво С О О П Ш Т Е Н И