Огласна табла

Литература

_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за испитна сесија во август

Почитувани студенти, Ве известуваме дека испитната сесија во август ќе се одржи онлајн. Пријавувањето на

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за Економија и организација на претприемништво С О О П Ш Т Е Н

Известување за подмирување на студентски трошоци

Се известуваат сите студенти на прв и втор циклус студии во Свети Николе и Битола