_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Септемвриска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за Октомвриска испитна сесија – казнена

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите за Октомвриската испитна сесија (казнена) ќе се одвива по електронски

Известување за термин за испит – проф. Валентина Клопчевска

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија – кампус Свети Николе дека испитот по

Известување за промена на термин за полагање – проф. Стевче Димески

Се известуваат сите студенти на Факултетот за економија и ОП – кампус Свети Николе дека

Известување за закажани консултации – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти дека консултациите кај проф. Самоил Малчески за претстојната испитна сесија ќе

Известување за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година

Се известуваат студентите согласно Јавниот повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за