_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Ноемвриска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за откажани предавања – проф. Мирослав Пендароски

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија дека предавањата кај проф. Мирослав Пендароски се

Известување за откажани предавања – проф. Милена Спасовска и проф. Елена Златева

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија, кампус Битола дека предавањата кај проф. Милена

Известување за откажани предавања

Почитувани студенти, поради настанатата ситуација во град Скопје, оваа недела предавањата кај следниве професори нема

Известување за откажани предавања – проф. Јагода Митревска

Се известуваат сите студенти на Факултетот за правни науки – кампус Свети Николе дека предавањата

Известување за промена на термин за предавања – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти на Факултетот за економија и ОП – кампус Битола дека предавањата

Известување за промена на термин за предавања – проф. Ана Чучкова, втор циклус

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија, втор циклус студии – кампус Свети Николе