_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Септемвриска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Пријавување за ОКТОМВРИСКА испитна сесија – казнена

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите за Октомвриската испитна сесија (казнена) ќе се одвива по електронски

Известување за откажани предавања

Почитувани студенти, Ве известуваме дека сите предавања закажани за ден 03.10.2022 (понеделник) се откажани поради

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за економија и ОП СООПШТЕНИЕ   Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Златко

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултет за психологија СООПШТЕНИЕ   Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Марина Гоцевска со

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултет за психологија СООПШТЕНИЕ   Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Златко Тапчановски со