Огласна табла

распоред на предавања

Литература

_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за одложено предавање кај проф. А. Петровски

Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. А. Петровски закажани на ден 03.03.2021 се

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за  Информатика С О О П Ш Т Е Н И Е   Јавната

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за Психологија С О О П Ш Т Е Н И Е   Јавната