_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Јануарска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за дополнителен термин за полагање – проф. Љупчо Вчков

Се известуваат сите студенти дека дополнителниот термин за полагање кај проф. Љупчо Вчков е закажан

Известување за промена во термин за полагање – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти дека испитите закажани кај проф. Самоил Малчески ќе се одвиваат по

Известување за промена во термин за испит

Се известуваат сите студенти на Факултетот за економија и ОП, насока Менаџмент и претприемништво дека

Известување за термин за консултации – проф. Самоил Малчески

Се известуваат сите студенти на Факултетот за економија, Факултетот за информатика и Факултетот за безбедносно

Известување за промена во термин за испит – проф. Мимоза Јанкуловска

Се известуваат сите студенти на Факултетот за информатика дека испитите кај проф. Мимоза Јанкуловска се

Известување за откажани предавања – проф. Катерина Видова

Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. Катерина Видова за кампус Битола закажани за