_web (1 of 1) (Medium)
_web (1 of 1)-27 (Small)

Пронајдете ги предметите од тековниот семестар

Литература за предметите

Изберете ги предметите кои ги слушате за да можете да ги преземете предавањата, скриптите и другите електронски материјали кои се достапни на нашата страницa. 

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ
што ви требаат за студиите на МСУ

0
Активни студенти
0
Книги во библиотеката
0
Професори и асистенти
0
Достапни предмети
_web (1 of 1)-13 (Large)
_web (1 of 1)-8 (Medium)-2

Проверете која е активна испитна сесија

Испитни сесии

Завршните испити се одржуваат во три редовни и три вонредни испитни рокови, и тоа:

Октомвриска испитна сесија

УПАТСТВА за подготовка
на академски трудови

Најнови известувања

Огласна табла

Известување за термин за предавање – проф. Мирослав Пендароски

Се известуваат сите студенти на Факултетот за психологија дека предавањето по предметот Позитивна психологија кај

Известување за ноемвриска сесија

Почитувани студенти, Ве известуваме дека ќе биде спроведена уште една условна испитна сесија: ноемвриската сесија

Соопштение за одбрана на магистерски труд

Факултетот за Психологија С О О П Ш Т Е Н И Е   Јавната

Известување за физички предавања кај проф. Сашо Манасов

Се известуваат сите студенти на Факултетот за информатика дека предавањата кај проф. Сашо Манасов ќе

Известување за промена во термин – проф. Гуле Гулев

Се известуваат сите студенти на Факултетот за правни науки дека испитот кај проф. Гуле Гулев

Известување за термин за испит со физичко присуство – Цветанка Митревска

Се известуваат сите студенти на Факултетот за безбедносно инженерство – втор циклус студии, дека полагањето